Program I dnia Kongresu - 10 maja 2013, piątek

9:00-10.30

Rejestracja uczestników

10:30-10:45
Uroczyste powitanie uczestników kongresu

10:45-11.35

Withholding the image

Jamie Keddie / Audytorium

11.35:11.45
Przerwa
11.45-12.35

Technology and principles in language teaching

Hugh Dellar / Audytorium

12.35:12:55 Przerwa kawowa
ZARZĄDZANIE I MARKETING

METODYKA

JĘZYK ANGIELSKI

METODYKA

RÓŻNE JĘZYKI

METODYKA

JĘZYK ROSYJSKI

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programów europejskich (organizator FRSE)

12:55-13:45

Samozatrudnienie lektorów jako forma optymalizacji kosztów zatrudnienia, Grzegorz Stępień / sala 113

Language All Inclusive. Towards Fluent Beginners, Grzegorz Śpiewak / Audytorium

Użycie dokumentów autentycznych na zajęciach języka obcego już od A1- czy to jest w ogóle możliwe? Dorota Biele /  sala 114

Zasady konstruowania kompletów multimedialnych do nauki Kultury, Literatury i Historii Rosji, Ałła Akishina / sala Senatu

Strategie są dobre na wszystko? Rola kompetencji strategicznych uczniów i nauczycieli na lekcji j. obcego (panel), prof. Jolanta Zając, dr Krystyna Szymankiewicz, Anna Grabowska / sala 107

13:45-14:45
Przerwa obiadowa, Pałac Kazimierzowski
14:45-15:35

Pieniądze, tradycja i ja - czyli co buduje poczucie wartości u polskiego przedsiębiorcy? Joanna Femiak / sala 113

Nothing Stands Still for Long ? Changing English, Rob Dean /Audytorium

Europejska Rama Kwalifikacji: Ewaluacja i Akredytacja w Nauczaniu Języków Obcych, Elżbieta Jarosz / sala 114

 

Nauczanie literatury rosyjskiej X-XVIII wieku na studiach rusycystycznych w grupach bez znajomości języka rosyjskiego, Magdalena Dąbrowska / sala Senatu

Wielojęzyczność niezwykła codzienność UE - o ofercie językowej europejskich programów edukacyjnych oraz POKL, Małgorzata Janaszek, Michał Sosnowski / sala 107

15:35-15:50

Wspólne zdjęcie uczestników kongresu
15:50-16:40

Fundusze unijne na lata 2014-2020? źródła pozyskiwania środków na inwestycje i działania operacyjne szkół językowych, Artur Bartoszewicz / sala 113

Cambridge English: the first 100 years, Vaughan Elliott /Audytorium

Ré-intégrer ce qui est intégral a la langue: Francophonie en classe de FLE, Jacek Mulczyk-Skarżyński / sala 114
Bez tajemnic o tajemniczej rosyjskiej duszy (dydaktyzacja materiałów kulturoznawczych, wskazówki praktyczne), Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler / sala Senatu

eTwinning - możliwość współpracy nauczycieli języków obcych z wykorzystaniem TIK, Gracjana Więckowska / sala 107

16:40-17:10
Wine Reception
17:10-17:55

Po co nam śmierdząca skarpeta? Czyli o skuteczności rynkowej programu do nauczania dzieci na przykładzie programu Teddy Eddie, Aleksandra Komada / sala 113

Make it Memorable, Ramon Shindler /Audytorium

Spotkanie marketingowe członków PASE / sala 114

Język rosyjski w historii i kulturze Rosji, Ludmiła Szypielewicz / sala Senatu

Nauka języka obcego w kontekście zawodowym, Agnieszka Włodarczyk / sala 107

17:55-18:15
Przerwa kawowa
18:15-19:05

Bored students? Consider the brain's reward system for a change

Herbert Puchta /Audytorium

19:15-22:00

Gala kongresu, Pałac Kazimierzowski

 

Program II dnia Kongresu - 11 maja 2013, sobota

9:00-9:50

What is Demand-High ELT?

Jim Scrivener /Audytorium

9:50-10:10
Przerwa kawowa

ZARZĄDZANIE I MARKETING

METODYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI
JĘZYK ROSYJSKI
10:10 - 11:00

Wyprzedzanie konkurencji i efektywne pozyskiwanie nowych słuchaczy przy wykorzystaniu Platformy LangLion, Michał Bartosiński / sala 213

Szansa na sukces dla edukacji językowej w Polsce: wpiszmy się w potrzeby, trendy i rekomendacje - dajmy sobie szansę na rozwój! Katarzyna Kieszkowska, Liliana Szczuka-Dorna / sala 214


(Critical) thinking with young learners and teens, Herbert Puchta /Audytorium

"Mój przyjaciel Szymon": małe książki o dużych sprawach i ich wykorzystanie na zajęciach języków obcych, Aneta Chabrowska / sala 107

Dyskusja jako jedna z aktywizujących form nauczania języków obcych, Valentina Tolstouhova / sala Senatu

11:00 - 11:20
Przerwa kawowa
11:20 - 12:10

Koncepcja i planowanie biznesu z pasją - praktyczne aspekty coachingu we wspieraniu rozwoju szkół językowych,
Krzysztof Michał Nowak / sala 213

Przyszli klienci szkół językowych, Jarosław Spychała / sala 214

 

 

How to Demand High with a Coursebook, Jim Scrivener /Audytorium

"Dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział?"Kłopotów z uczniem w firmach ciąg dalszy, Luiza Wójtowicz-Waga / sala 107 Współczesne podręczniki do nauki języka rosyjskiego, Swetlana Remizowa / sala Senatu
12:10 - 13:00

Przerwa obiadowa, Pałac Kazimierzowski

13:00 - 13:50

Negotiation Skills in Managing a Language School, Agata Cielarska / sala 213

2033: Apokalipsa na żywo czy kraina obfitości?
Dwa scenariusze dla rozwoju edukacji językowej w Polsce na najbliższe 20 lat,
Mateusz Bogdanowicz /Audytorium

Sleep, run, study, Czesław Kiński, Jacek Łagun / sala 214

Mądra cyfryzacja w szkole językowej, Marek Jedryka, Jarosław Kowalski / sala 107

Wykreuj swoje zajęcia. Podręcznikowo! Anna Wrzesińska / sala Senatu

13:50 - 14:10
Przerwa kawowa
14:10 - 15:00

What makes a successful language school?, Ian Powney /Audytorium

Time Management, czyli zarzadzanie obowiazkami w czasie, Elżbieta Wołoszyn / sala 213

Chinese Language Acquisition: evaluation of teaching methods and introducing culture-oriented background, Katarzyna Bańka / sala 214

Po drugiej stronie lustra, Ewelina Włodarczyk / sala 107

Technologie komputerowe dla konstruowania materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego, Olga Eliseeva / sala Senatu

15:00 - 15:20
Przerwa kawowa
15:20 - 16:10

The European Profiling Grid as an effective tool to manage professional development

Ludka Kotarska /Audytorium

16:10 - 16:30

Podsumowanie i zakończenie Kongresu (losowanie nagród, rozdanie certyfikatów)

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie.