PLENARY SESSIONS

Withholding the image

 • Jamie Keddie / Oxford University Press

One of the remarkable things about human beings is our ability to implant images in each other?s heads using words alone.

In a visual materials world, computer screens, projectors and mobile phones have an increasingly important role in the classroom. Many of us will have instant access to viral videos, online advertisements, Facebook photographs, Google Earth, internet art and more. In this talk, I would like to share some original activities which combine visual materials with a less-technological resource - the mind's eye.

Technology and principles in language teaching

 • Hugh Dellar / Nowa Era

We live in an age where teaching with technology has become perhaps even more than a buzz phrase or hot new topic. We are told that teaching with technology is the future and countless presentations and articles bombard us with ideas on how we might start using more technology with our students.

Whilst in no way disputing the importance of engaging with technology, in this talk I will be arguing that unless this engagement is critical and that unless our use of the tools available to us is principled we risk falling foul of the notion that a fool with a tool is still a fool!

In this session, we shall be exploring six key points:

 • the use of technology in language teaching is essentially neutral. It can be either good or bad and that far more important than whether or not it's being used is WHY and HOW it's being used.
 • Web 2.0 has created a cult of the amateur that can be seen in much material currently available. This is bad for students, bad for teachers and ? ultimately ? bad for the ELT industry
 • Web 2.0 has also led to a tsunami of new authentic materials in classrooms. Authentic doesn't necessarily mean good ? authenticating does!
 • Technology and training both teachers and students to use it all costs time and money. Who's paying?
 • Tech isn't inherently motivating ? and there are no short cuts in language teaching.
 • While we do need to find ways to increase interactivity, IWBs are often not the solution.

Bored students? Consider the brain's reward system for a change

 • Herbert Puchta / Cambridge University Press

Latest studies in neurosciences offer some exciting and partly unexpected findings about the plasticity of the human brain. According to those findings, the release of certain chemicals is a pre-condition for the changes that need to take place in the brain if learning is supposed to have long lasting effects. One of the ways of getting this process going is by activating the brain?s own ?reward system?.  We will look at conventional and unconventional ways of using rewards and discuss how we can get stronger motivational responses from our students.

What is Demand-High ELT?

 • Jim Scrivener/ Macmillan

Demand-High is an idea that has only been around for a year? but already it is starting to have a real impact. The proponents, Jim Scrivener and Adrian Underhill, have suggested asking the following questions:

 • Are we challenging the full learning potential of the students in our classes?
 • Might our learners be capable of much more than we (or they) imagine possible?
 • Would it be possible to offer a greater number of challenging but doable demands to each of them?

Jim and Adrian have argued that, in many contexts, there is real scope for better teaching if teachers adopt a ?Demand-high? attitude and become more capable at a higher skillset of classroom management interventions.

The session will introduce the main ideas of Demand-High and suggest how it could have a tangible impact on your teaching.

MANAGEMENT AND MARKETING

Przyszli klienci szkół językowych

 • Jarosław Spychała

Odbiorca usług edukacyjnych ulega procesom przeobrażeń proporcjonalnym do dynamiki zmian w otaczającej nas rzeczywistość. Klient sprzed 10 lat jest inny od tego sprzed 5 i jeszcze inny od klienta, który właśnie do nas przychodzi. Skutkiem tego, raz opracowane koncepcje marketingowe, które były skuteczne wcześniej przestają być skuteczne dziś.

Wystąpienie poświęcone jest omówieniu sylwetki współczesnego klienta instytucji edukacyjnych oraz związanym z tym nowym strategiom marketingowym CEM, które starają się odpowiedzieć na aktualne oczekiwania klientów i z tym związane wyzwania.

Fundusze unijne na lata 2014-2020 ? źródła pozyskiwania środków na inwestycje i działania operacyjne szkół językowych

 • Artur Bartoszewicz

1.Kierunki i obszary wskazane przez UE do finansowania w nowej perspektywie;

2.Projekty programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym proponowane typy działań i interwencji;

3.Zasady pozyskiwania wsparcia, zakres zmian, nowe mechanizmy, nowi beneficjenci.

Po co nam śmierdząca skarpeta? Czyli o skuteczności programu do nauczania dzieci na przykładzie programu Teddie Eddie

 • Aleksandra Komada

Dzieci jakie są każdy widzi ;-) Czy istnieje zatem coś takiego jak gwarancja efektów nauczania w przypadku dzieci przedszkolnych? Jak organizować kursy dla przedszkolaków o wysokim standardzie i skuteczności? Co doceni klient-rodzic? Podczas prezentacji opartej na autorskim programie do nauczania dzieci w wieku 2-7 lat postaram się przybliżyć specyfikę kursów dla najmłodszych prowadzonych przy użyciu programu Teddy Eddie. Poruszę wiele kwestii, które są bliskie sercu metodyka, lektora, a także, czy raczej przede wszystkim, menadżera szkoły językowej.

Rozważę wiele kluczowych kwestii, między innymi: dlaczego dzieci śmieszy śmierdząca skarpeta i jak to wykorzystać? Jak pokazać postęp dziecka, które podczas lekcji nie wychodzi spod stołu? Czy są granice w uczeniu dzieci rozumienia ze słuchu, a jeśli tak to gdzie? Past Simple dla pięciolatka? czyli kogo najbardziej przerażają struktury gramatyczne i pełne zdania? Czy rotacja lektorów musi mieć wpływ na efekty nauczania?

Te pytania oraz szereg innych pojawią się podczas mojej prezentacji. Odpowiedzi poszukamy razem w fragmentach video z zajęć oraz w anegdotach i przykładach z lekcji, które prowadziłam bądź obserwowałam przez ostatnie osiem lat. Pojawi się również wiele praktycznych pomysłów, które można wdrożyć na własnych zajęciach.

Wyprzedzanie konkurencji i efektywne pozyskiwanie nowych słuchaczy - czyli o tym, jak stworzyć nowoczesną szkołę językową i zautomatyzować pracę przy wykorzystaniu Platformy LangLion

 • Michał Bartosiński / LangLion
Zaprezentujemy Państwu, jak narzędzie na miarę XXI wieku, czyli Platforma LangLion, może wpływać na wygodę i tempo codziennej pracy w szkole językowej, a także, jak na jej podstawie budować swoje przewagi konkurencyjne na lokalnym rynku. Wcielając się kolejno w rolę właściciela szkoły językowej, lektora, pracownika sekretariatu, a przede wszystkim potencjalnego kursanta zdefiniujemy potrzeby każdej osoby związanej ze szkołą.  Na podstawie funkcjonalności systemu sprawdzimy, jakie korzyści wyniesie każdy z tych użytkowników, jakie udogodnienia są dla niego kluczowe i zaspokajają jego oczekiwania. W ciekawy i obrazowy sposób omówimy takie funkcjonalności, jak m.in. rejestrację online z testem poziomującym, szybkie wystawianie umów, rachunków, faktur, automatyczne powiadomienia SMS, zaawansowane narzędzia do rozliczeń i raportowania, narzędzia edukacyjne na platformie e-learningowej, synchronizację Platformy LangLion z Google Calendar.

 

Samozatrudnienie lektorów jako forma optymalizacji kosztów zatrudnienia

 • Grzegorz Stępień

Podczas wystąpienia przedstawimy Państwu ofertę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ,,Twój StartUp'', której główną usługą jest użyczanie osobowości prawnej osobom, które chcą prowadzić lub już  prowadzą własną działalność gospodarczą oraz dla osób, którym pracodawca zaleca posiadanie własnej firmy.

Działając pod ,,parasolem ochronnym'' Fundacji osoby te posługują się naszą osobowością prawną, co zapewnia im minimalizację kosztów oraz ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

Swoją ofertę targetujemy w dużej mierze do szkół językowych, które dzięki rozliczaniu się z lektorami poprzez Fundację mogą zoptymalizować swoje koszty, a także scedować odpowiedzialność z zatrudniania na umowę o dzieło na Fundację. Inne zalety takiej formy to:

Korzyści dla szkoły językowej:

 • możliwość rozliczania ,,fakturowego'' na podstawie umowy w współpracę,
 • możliwość rozliczania wszystkich lektorów za pomocą ,,jednego przelewu'',
 • dokumentacja związana z rozliczaniem pracowników z US i ZUS jest wykonywana przez Fundację.

Korzyści dla lektora:

 • założenie i prowadzenie firmy w ramach Fundacji, bez konieczności jej rejestracji,
 • minimalizacja kosztów prowadzenia własnej firmy (wszystkie koszty to zaledwie 250 zł netto / miesięcznie),
 • bezpłatne doradztwo księgowe, prawne, podatkowe,
 • możliwość ,,wrzucenia'' w koszty zakupów na potrzeby firmy,
 • cesja odpowiedzialności wynikających z zatrudnienia na ,,autorską'' umowę o dzieło - podatek tylko 9%,
 • bezpłatny dostęp do w pełni wyposażonych sal konferencyjnych Fundacji,
 • możliwość prowadzenia wielu profilów działalności pod jednym szyldem,
 • możliwość ubezpieczenia w NFZ za minimalną stawkę,
 • pomoc w otrzymaniu środków na rozwój firmy.

Negotiation Skills in Managing a Language School

 • Agata Cielarska
As language school owners or managers, we are find ourselves in negotiation situations everyday, if not every hour, of our work.
We negotiate with teachers, clients and providers. We go home and continue the negotiation with our dear ones.
In the rush of things, and our auto-pilot focused on getting things done and "winning" we all face the danger of winning battles but losing wars. 
We may have mastered the tricks of the trade and learned how to get what we want, most of the time.
The question is, are we getting what we need?
Let's revisit the term of win-win negotiation approach and its application in our line of business.
In the workshop we will take a look at typical negotiation scenes in our line of business, and think about how they can be turned into opportunities to develop and strengthen your organization.

 

2033: Apokalipsa na żywo czy kraina obfitości? Dwa scenariusze dla rozwoju edukacji językowej w Polsce na najbliższe 20 lat

 • Mateusz Bogdanowicz

Ostatnia dekada to okres znacznego obniżenia standardów i skuteczności edukacji w Polsce w sensie ogólnym, a w nauczaniu języków obcych w szczególności. Przyczyny są rozmaite - z najbardziej jaskrawych wymieńmy niekończące się, chaotyczne reformy szkolnictwa, krótkowzroczność decydentów w zakresie edukacji, zapaść nauczania języków obcych w ramach szkolnictwa państwowego, zubożenie społeczeństwa czy rozleniwienie (tak mentalne, jak i fizyczne) młodszego pokolenia.

Paradoksalnie, im więcej możliwości w sensie językowym stwarza członkostwo Polski w Unii Europejskiej, tym mniej uczniów (i nie tylko uczniów) chce z tych szans skorzystać. Katastrofa demograficzna spowodowała drastyczne - systemowe - obniżenie wymagań szkolnych, nawet w placówkach najbardziej prestiżowych. Trwa opętańcza ''walka o ucznia'', wszak fundusze idą za każdym z nich, a bez uczniów istnienie placówek oświatowych staje się nieuzasadnione (redukcje, zwolnienia itp.). Idea Johna Deweya - edukacja skupiona na dziecku została karykaturalnie wynaturzona. Krótko mówiąc, perspektywy są zatrważające.

Polska znalazła się na rozdrożu, który scenariusz na przyszłość wybrać ? Oba są nieco przejaskrawione, niemniej jednak, prawdopodobne. Pierwszy, płynąć z nurtem, to prawdziwa apokalipsa. Rozrzucone po kraju niedobitki zdolnych, ambitnych a jednocześnie pracowitych i znających języki obce uczniów; jeszcze bardziej szokujące dysproporcje poziomu znajomości języków w skali całego kraju; znikomy poziom motywacji tak uczniów, jak i nauczycieli; naiwnie proste (prostackie?) egzaminy formalne prowadzące do demoralizacji system szkolnego; nikła - jeśli jakakolwiek - zagraniczna renoma polskiego wykształcenia.

Scenariusz drugi, odwracanie trendu, to prawdziwa ,,brzytwa ratunkowa''. Przedefiniowane cele kształcenia; skuteczny rozsądny i przejrzysty program oszczędnościowy; logiczne i odpowiedzialne zarządzanie wysiłkiem tak uczniów jak i nauczycieli; odbiurokratyzowanie polskiej edukacji; przejrzystość i spójność systemu egzaminacyjnego; wykorzenienie hipokryzji i przywrócenie zaufania do instytucji edukacyjnych. Skutek: szerokie uznanie i uznawalność wykształcenia odebranego w Polsce.

W referacie autor prezentuje i analizuje jak oba scenariusze mogą się rozwinąć, jak uniknąć pierwszego  i jak wdrażać drugi. Paradoksalnie, zdaje się, że istnieje wiele zadziwiająco niedrogich i logistycznie nieskomplikowanych kroków mogących - w sposób natychmiastowy - zacząć zmieniać obecną - katastrofalną - sytuację na lepsze.

Szkoła języka angielskiego w małym mieście ? sukces czy porażka?

 • Anna Kopko
 1. Założenie szkoły językowej w małym mieście, strzał w dziesiątkę?
 2. Organizacja szkoły, nazwa, logotyp, lokalizacja, formalności
 3. Koncepcja szkoły językowej, regulamin, cele i zadania, potencjalni klienci,  znalezienie niszy na rynku lokalnym
 4. Oferta edukacyjna szyta na miarę dla różnych odbiorców, analiza rynku i jego potencjał oraz konkurencja
 5. Jakość usług edukacyjnych - wysoki poziom usług szansą na zdobycie kawałka językowego tortu
 6. Metodyka nauczania, programy nauczania, oferta książkowa, pomoce naukowe
 7. Metoda outdoor teaching oraz blended learning jako magnes przyciągający klientów
 8. Nauka języka angielskiego przez Internet przy wykorzystaniu Skype'a ciesząca się dużym zainteresowaniem
 9. Wyposażenie sal lekcyjnych i adaptacja pomieszczeń, mini bufet lub vending machine
 10. Marketing i akcje i materiały promocyjne strona internetowa, marketing szeptany czy poczta pantoflowa, czy też ?marketing off line - ulotki, broszury, plakaty reklamowe,  jak wypromować szkołę językową
 11. Współpraca z władzami lokalnymi
 12. Współpraca z prasą i mediami lokalnymi, kanały komunikacji
 13. Współpraca z lokalnymi wydawnictwami i księgarniami językowymi, nawiązanie kontaktów z lokalnymi reprezentantami
 14. Personel szkoły językowej, dyrektor, lektorzy, native speakerzy, metodycy, sekretarka
 15. Rekrutacja, nabór słuchaczy, organizacja i wielkość grup lub indywidualnych zajęć, określenie poziomu uczestnika placement test, interview, ankieta potrzeb
 16. Koszty i wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem szkoły językowej
 17. Prezentacja szkoły prowadzonej przeze mnie

Time Management, czyli zarządzanie obowiązkami w czasie

 • Elżbieta Wołoszyn
Nigdy nie będziemy mieć wystarczająco dużo czasu, aby wykonać wszystkie nasze zadania, ale zawsze jest wystarczająco dużo czasu, aby wykonać te najważniejsze. Zarządzanie swoimi obowiązkami w czasie jest jednym z kluczowych elementów sukcesu. Okazuje się, że nie wykształcenie, pochodzenie czy kapitał stanowią o powodzeniu, lecz przede wszystkim umiejetność planowania, koncentracji i konsekwentnego dążenia do celu. Już Pareto zauważył, że 80% bogactwa Włoch należy tylko do 20% ludzi tego kraju. Czy to przypadek ? Badania wskazują, że tylko 3% ludzi zapisują plany krótko- i długoterminowe na kartce, a przecież ,,brak planowania to planowanie porażki''. Jak rozsądnie i efektywnie działać, aby w naszym życiu prywatnym i zawodowym było miejsce na obowiązki, jak też chwile relaksu. Dlaczego coś, co określamy mianem multitasking, nie istnieje? Dzięki kilku nieskomplikowanym technikom możesz zmienić swoje życie w rodzinie i firmie już dzisiaj.

 

METHODOLOGY

Language All Inclusive. Towards Fluent Beginners

 • Grzegorz Śpiewak

Why is it that, in mainstream ELT, utterances like 'When are we going to go to the swimming pool?' are classified as relatively difficult and advanced - and as such not taught to beginners ?

In my view, the main reason is that, as ELT professionals, we seem to have more or less accepted that learners are best serviced with a (basically) set menu of language structures, served according to a strict diet, which (no matter how attractively packaged) remains essentially grammar-driven. And is taught accordingly. What if we could challenge all that ?!

That's exactly where this session comes in. Come along if you need fresh ideas for a lot more attractive language menu to complement what is typically on offer in the classroom. And - crucially - for ways of helping learners big and small to take advantage of it all from day 1.

Session inspired by the award-winning deDOMO method.

Nothing Stands Still for Long ? Changing English

 • Rob Dean / PEARSON

Whether it?s technology, fashion, music or politics, nothing stays the same for long, and for some people, staying up to date can be a real challenge. Language is no exception, and all languages are in a constant state of evolution. This session will look at some of the latest trends in English ? both new elements entering the language as well as old elements falling out of use. The talk will investigate examples of changing grammar, vocabulary, pronunciation and usage, will be packed with examples both colloquial and otherwise, and will end up by looking at where this leaves us when deciding what to teach in the classroom.

Cambridge English: the first 100 years

 • Vaughan Elliott / Cambridge English Language Assessment

This year sees the 100th anniversary of the first CPE exam session. This talk will take an occasionally nostalgic look at how Cambridge English has developed over the last century. I will also focus on the here and now, giving an overview of the full range of projects and activities Cambridge are currently involved in.

Make it Memorable

 • Ramon Shindler

Using song and rhyme, together with students imagination and creativity, to help make language teaching  and learning memorable. A case study based on the educational/entertainment TV series ''Lippy and Messy'', ''The Best Guest Show'' and ''Ups and Downs''.

 

(Critical) thinking with young learners and teens

 • Herbert Puchta / Cambridge University Press

Today's children are growing up into an ever-changing and unpredictable world. As educators we need to respond to this by equipping young learners with the skills required to face those challenges. One of the most important assets to be developed is critical thinking, as it enables people to assess new information, understand unexpected challenges, think ?outside the box?, make decisions, solve problems and evaluate their own performance ? in other words, to develop tools for lifelong learning.

In this session, Herbert demonstrates how you can enrich young learners? language learning through engaging them in real-world thinking tasks.

How to Demand High with a Coursebook

 • Jim Scrivener / Macmillan

How can you take a good coursebook and really make it come alive in class?

The normal answer to this problem often seems to involve adding in a whole flood of spurious competitions, games, running around etc all in the hope that these will somehow jazz up the exercises and make the lesson more entertaining - which they often do ? although what they more often do is pull the focus away from the real work that needs to be done.

But let's approach this problem from a different angle. It is a language classroom. Can we find ways to make the learning and the language exciting and engaging in their own right? And do we do that by making things easier - or paradoxically, by pushing students and demanding more?

In this practical session, we will be asking whether it is possible to worry less about "fun and games" and instead investigate ways to make the language itself sparkle and for the inherent challenge of the tasks, exercises and the learning to get students interested.

Sleep, run, study

 • Czesław Kiński, Jacek Łagun

In our workshop we'd like to take a look at the mysterious workings of the human brain and their implications on the way we gain knowledge. Drawing from the latest research, we'll discuss the role of sleep and physical exercise in acquiring, storing and retrieving new information. Finally, we'll also devote some time to talking about the effectiveness of unisensory vs. multisensory learning. You'll be leaving our presentation with a few practical ideas to use in your daily teaching.

Chinese Language Acquisition: evaluation of teaching methods and introducing culture-oriented background

 • Katarzyna Bańka

Teaching languages requires specific linguistic and methodological knowledge and experience. However, the teachers should not forget about introducing culture-oriented elements during the classes, especially as far as oriental languages are concerned. The aim of this contribution is to provide important pieces of information concerning Chinese language acquisition and learning process.

At first a comparative outline of Polish and Chinese will be made. Next, the specificity of the Chinese language and difficulties in learning it will be explained, followed by examples of its complexity.

In the second part of the presentation, the methodology of teaching Chinese will be explained followed by examples concerning introducing linguistic and culture-oriented items, also in the contexts involving translation into Polish and English.  Later, the ways of coping with difficulties in learning and teaching Chinese will be described followed by a set of tips on how to teach Polish students oriental languages such as Chinese.

Ré-intégrer ce qui est intégral a la langue: Francophonie en classe de FLE

 • Jacek Mulczyk-Skarżyński
Nauczanie języka oderwanego od elementów kulturowych wydaje się dzisiaj czymś nierzeczywistym, wręcz absurdalnym. Mimo to, wielu z nas ograniczonych jest ścisłym programem nauczania, w rytm którego nasi uczniowie poznają konkretne struktury gramatyczne i leksykalne, stanowiące ,,miarodajną bazę komunikacyjną''. Poza tym, podręczniki obecne na rynku wydawniczym tylko w niewielkim stopniu pokazują, że francuski używany jest przede wszystkim poza granicami Francji i stanowi dorobek wielu różnorodnych kultur. Gdy zaś odważymy się mówić o obyczajach czy formach językowych w innych krajach, często wpadamy w pułapkę ciekawostek lub czasochłonnych analiz akademickich.
Wychodząc z założenia, że kultura przenika wraz z językiem, zajmiemy się konkretnym wykorzystaniem bagażu kulturowego Frankofonii na jak najbardziej standardowych zajęciach języka francuskiego. Naszym celem będzie pokazanie, że nauczanie odmian kulturowo-językowych nie jest trudne i może świetnie współgrać z realizowanym materiałem leksykalnogramatycznym. Wspólnie tworząc konkretne zadania na bazie dokumentach autentycznych z obszaru Kanady i krajów afrykańskich, zorientujemy się jak wiele życia i kolorów możemy wnieść w nasze zajęcia oraz własną pracę.

"Mój przyjaciel Szymon": małe książki o dużych sprawach i ich wykorzystanie na zajęciach języków obcych.

 • Aneta Chabrowska

"Dziecinnie mądre" książki poruszają tematy trudne, tematy tabu, pomagają znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów, kształcą inteligencję emocjonalną i postawę obywatelską.

Dziecko potrafi mocno i autentycznie przeżywać literaturę i identyfikować się ze światem w niej przedstawionym. Wybiera ono z tekstu literackiego pojedyncze słowa, zdania, scenki i wprowadza je we własny krąg literacki, który konkretyzuje swoim ciałem, wytworami swoich rąk i przy użyciu innych partnerów zabawy. Wciągająca lektura daje możliwość zadania sobie filozoficznych pytań w rodzaju: "A jaki ja jestem?", "Czy ja bym tak postąpił?", "Dlaczego nie warto być złym, a warto dobrym?", "Co to jest przyjaźń?", "Jak być tolerancyjnym?". Podczas warsztatu zaproponuję ćwiczenia, które można wykorzystać na zajęciach języków obcych już z najmłodszymi uczniami. Do ilustracji ćwiczeń posłuży mi język angielski, bo nim posługuję się w nauczaniu.

Użycie dokumentów autentycznych na zajęciach języka obcego już od A1- czy to jest w ogóle możliwe?

 • Dorota Biele
Od wielu już lat mówi się o użyciu tzw ?dokumentów autentycznych? na lekcji języka obcego. Czy wszyscy ich jednak używamy? O ile łatwo jest podsunąć artykuł prasowy grupie na poziomie B2, tak ze świecą szukać dobrego fragmentu filmu, reportażu czy artykułu, który nadawałby się dla słuchaczy na niższych poziomach, nawet A1! W trakcie prezentacji opowiem jak selekcjonować dokumenty, gdzie ich szukać, jak przygotowywać do nich pytania i dlaczego użycie dokumentów autentycznych jest tak ważne w procesie dydaktycznym. Wszystko zilustruję konkretnymi przykładami zdjęć, piosenek, fragmentów filmów, których używam na swoich zajęciach.

 

"Dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział?" Kłopotów z uczniem w firmach ciąg dalszy

 • Luiza Wójtowicz Waga

Warsztat powstał jako odpowiedź na duże zainteresowanie pierwszą propozycją PASE dotyczącą szkoleń firmowych: A Dorosłego w Biznesie Uczy się Tak.

Jak pokazują doświadczenia nauczycieli językowych i metodyków organizujących szkolenia firmowe, trudności, jakie napotykają na swej drodze, są w dużym stopniu porównywalne. Każdy na własną rękę próbuje sobie z nimi radzić z różnym skutkiem, bo studia i kursy metodyczne nie przygotowują nas do prowadzenia tego typu szkoleń.

Tym razem przedstawimy 10 problematycznych sytuacji, z jakimi spotykają się trenerzy językowi w trakcie szkoleń biznesowych i spróbujemy wspólnie wypracować adekwatne, i przede wszystkim praktyczne antidotum.

W trakcie warsztatu istotną rolę odegra współpraca i wymiana doświadczeń oraz studia przypadku, na bazie których poświęcimy uwagę i omówimy tak trudne obszary naszej pracy jak wiarygodność, strach, doświadczenie, opór, aktywność, presja czasu, efektywna komunikacja, feedback, wizerunek, autorytet i rola trenera.

Warsztat stanowi swoistą przekąskę przed kolejną odsłoną Metodycznego Zanurzenia w Biznesie już we wrześniu 2013.

Mądra cyfryzacja w szkole językowej

 • Marek Jedryka, Jarosław Kowalski / PEARSON

Powodów, dla których warto korzystać z technologii ucząc języków obcych jest wiele: by zajęcia były ciekawsze, by słuchacze łatwiej przyswajali wiedzę i by lepiej zapamiętywali. Badania wskazują, że właściwe wykorzystanie technologii informacyjnej na kursach języków obcych poprawia jakość kształcenia i przynosi wymierne efekty. Dzięki technologii studenci uczą się chętniej, często szybciej i uzyskują lepsze wyniki. Stosowanie technologii w szkole pozwala także automatyzować powtarzające się czynności, zmniejsza ryzyko popełniania błędów, oszczędza czas i redukuje koszty operacyjne. W czasie sesji przyjrzymy się konkretnym rozwiązaniom, które są z sukcesem wykorzystywane na świecie i pokażemy ich zastosowanie w szkole językowej.

Po drugiej stronie lustra

 • Ewa Włodarczyk

,,Lecz stworzenie to na pewno nie było pszczołą: w rzeczywistości był to słoń.''

Powodzenie każdej lekcji zależy w znacznej mierze od tego, co znajdziemy po drugiej stronie lustra i jak wykorzystamy ten obraz. Bez tej wiedzy skazani jesteśmy często na własne (czasem błędne) opinie dotyczące uczniów i nauczania, a co gorsza, niestety także nawyki. Skąd więc czerpać tę wiedzę i jak z niej korzystać? Co zrobić, by lekcje były świeże i smakowały całej grupie? Jak poznać jej oczekiwania?  Jak ważne jest odpowiednie formułowanie komunikatów? Oczywiście reszta uzależniona jest od tego, co zobaczymy po drugiej stronie naszego audytorium.

Prezentacja będzie poruszać takie tematy jak coaching językowy, poznanie stylów oraz oczekiwań uczniów oraz autentyczne wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce na każdych zajęciach. Ponadto, zatrzymamy się nad zwalczaniem prokrastynacji, językiem lekcyjnym, nauczymy się jakich zwrotów unikać, jak formułować komunikaty i przekładać język zadań na lekcji na konkretne umiejętności.

Oczywiście reszta uzależniona jest od tego, co zobaczymy po drugiej stronie naszego audytorium?

Zasady konstruowania kompletów multimedialnych  do nauki kultury, literatury i historii Rosji

 • Ałła Akishina
Wykład przedstawia zasady konstruowania podręczników interaktywnych oraz  kompletów multimedialnych do nauki Kultury, Historii oraz Literatury Rosji. Będą przedstawione zadania w wersji interaktywnej, filmy oraz strony internetowe wspomagające tak nauczanie Języka Rosyjskiego jak i Kulturę, Historię i Literaturę Rosji.

Nauczanie literatury rosyjskiej X-XVIII wieku, na studiach rusycystycznych w grupach bez znajomości języka rosyjskiego

 • Magdalena Dąbrowska
Wykład składa się z dwóch części:

1. omówienie programu nauczania literatury rosyjskiej X-XVIII wieku (z wybranymi zagadnieniami literatury początku XIX wieku) w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (1 rok studiów I stopnia; 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń) w grupach bez znajomości języka rosyjskiego (tzw. ''0'').

2. projekt spisu lektur i literatury przedmiotu (podstawowej i szczegółowej), stanowiący część składową sylabusa przygotowanego zgodnie z wymogami KRK 2012.

Celem wykładu jest naświetlenie problemów związanych z nauczaniem dawnej literatury rosyjskiej w grupach bez znajomości języka rosyjskiego (brak przekładów dzieł literackich bądź przekłady częściowe; brak znajomości realiów średniowiecznych przez studentów itp.) i sposobów ich przezwyciężania (szukanie ''zamienników'' dzieł literackich; wskazywanie analogii w języku i kulturze polskiej itp.).  Cel dodatkowy stanowi porównanie programu nauczania literatury rosyjskiej X-XVIII w. w grupach bez znajomości języka rosyjskiego i w grupach ze znajomością języka rosyjskiego (na wybranych przykładach).

Wykład opiera się na doświadczeniach metodycznych z lat 2002-2013.

Bez tajemnic o tajemniczej rosyjskiej duszy (dydaktyzacja materiałów kulturoznawczych-wskazówki praktyczne)

 • Agata Buchowiecka-Fudała
 • Dorota Piekarska-Winkler

Prezentacja dotyczy nierozerwalności związku istniejącego między językiem i kulturą, konieczności uwrażliwiania uczących się  na obserwację różnych modeli kulturowych, zachęcania do refleksji nad poznawanymi faktami, do dostrzegania złożoności zjawisk kulturowych, konfrontacji rodzimej kultury z kulturą poznawanego języka. Wszystkie wymienione aspekty edukacji mają ogromny wpływ na kształtowanie postawy tolerancji, otwartości w stosunku do innych kultur, przełamywanie stereotypów, akceptację innych wzorców kulturowych z jednoczesnym zachowaniem własnej tożsamości.

Podejmując refleksję nad sposobami dydaktyzacji materiałów glottodydaktycznych zawierających elementy kulturoznawcze, przyjrzymy się możliwościom kształtowania kompetencji interkulturowej w procesie nauczania języka rosyjskiego jako języka obcego. Rozważania oparte będą na przykładach zaczerpniętych  z przygotowywanego do druku pakietu edukacyjnego naszego autorstwa dla uczących się języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym.

Język  rosyjski w historii i kulturze Rosji

 • Ludmiła Szypielewicz
Prezentacja multimedialnego kursu  językowo-metodycznego do nauki języka rosyjskiego, historii i kultury Rosji. Język Rosyjski  na lekcjach  nie tylko przedstawia historię i kulturę Rosji lecz równocześnie je odzwierciedla i wyraża. Prezentacja materiałów interaktywnych kształtujących kompetencję socjolingwistyczną przy jednoczesnym nauczaniu języka rosyjskiego.

Współczesne podręczniki do nauki języka rosyjskiego

 • Swetlana Remizowa

Wykład przybliży najnowsze i innowacyjne tendencje metodyczne - w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego w gimnazjach, liceach oraz Szkołach Wyższych. Omówione zostaną zasady doboru podręczników.

Wykreuj swoje zajęcia. Podręcznikowo!

 • Anna Wrzesińska
Jak wiemy, rusycyści nie są rozpieszczani zarówno ilością jak i jakością podręczników i materiałów przydatnych do prowadzenia ciekawych i efektywnych zajęć z języka rosyjskiego. Jak zatem odpowiednio wykorzystać to, co jest dostępne na rynku, jak pobudzić kreatywność lektora, aby jego zajęcia były interesujące, poprawne metodycznie oraz przynosiły oczekiwane rezultaty - o tym będzie warsztat, na który serdecznie zapraszam!

Strategie są dobre na wszystko? Rola kompetencji strategicznych uczniów i nauczycieli na lekcji j. obcego

 • prof. Jolanta Zając, dr Krystyna Szymankiewicz, Anna Grabowska
O strategiach na lekcji języka obcego należy dyskutować jak najczęściej, są bowiem uznanym elementem glottodydaktycznego sukcesu. Liczne badania podkreślają, iż właśnie umiejętności strategiczne odróżniają ucznia dobrego od ucznia z trudnościami w uczeniu się. Ale czy znajomość strategii i ich stosowanie jest wyłącznym ,,problemem'' ucznia ? Z pewnością nie. To do nauczyciela należy pokazywanie strategicznych możliwości w zakresie podstawowych działań językowych zarówno receptywnych jak i produktywnych, w wielu przypadkach mowa jest wręcz o swoistych treningach strategicznych. Ich celem jest uświadomienie uczniowi, iż znajomość własnych procesów myślowych, ich kontrolowanie, zarządzanie nimi oraz regulowanie przyczynia się do efektywnego uczenia się - planowanego i skutecznego w końcowych wynikach. Pozostaje jednak podstawowa kwestia - jakie działania i w jakich sytuacjach przyczyniają się do rozwoju kompetencji strategicznych ? Jakimi narzędziami/materiałami warto się posługiwać. Spróbujemy przeanalizować i ocenić wartość wybranych technik rozwijających umiejętność uczenia się.

Panel pod egidą JOWS.